Tehlikeli maddelerin insan sağlığı,diğer canlılar ve çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak;bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak,sorumluluk,yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar ulusal ve uluslararası mevzuatlarla belirlenmiştir.Ülkemizde bu mevzuatlara imza koyarak taraf olmuştur. Ülkemizde yapılan…

Tehlikeli maddelerin insan sağlığı,diğer canlılar ve çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak;bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin,alıcıların,dolduranların,yükleyenlerin,boşaltanlarınpaketleyenlerin,taşımacıların ve taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak,sorumluluk,yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar ulusal ve uluslararası mevzuatlarla belirlenmiştir.Ülkemizde bu mevzuatlara imza koyarak taraf olmuştur. Ülkemizde yapılan ulusal mevzuat düzenlemeleri sonucunda işletmelerin başlıca…

İşletmedeki tehlikeli maddelerinin belirlenmesi. İşletmenin durumunun belirlenmesi. (Gönderen, Alıcı, Yükleyen, Boşaltan, Paketleyen, Dolduran) Eğer miktar sınırı gözetilmeyen maddeler yok ise işletmenin bir takvim yılı içerisinde tehlikeli maddeleri kaç ton işlem yapıldığının belirlenmesi ve danışmana bildirilmesi. T.M.F.B ‘ de sorumlu şirket yetkilisinin belirlenmesi. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak için gerekli başvuruların yapılması. İşletme ile danışmanlık firması…

Martı TMGDK - Tüm hakları saklıdır.

Martı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu

        

English