Araştırmalar, iş kazalarıın yüzde 96-98’inin çalışanların güvenli olmayan davranışları nedeni ile meydana geldiğini göstermektedir. Geriye kalan küçük miktar ise çalışma ortamı kaynaklı nedenler ve doğal afetlerden dolayı meydana gelmektedir. O halde, iş yerinizde kazaları ortadan kaldırmak ya da azaltmak istiyorsanız, hangi alana daha çok odaklanırsınız? İş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek, kaza ve meslek hastalıklarını…

Martı TMGDK - Tüm hakları saklıdır.

Martı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu

        

English