Martı TMGDK Hizmetleri

 • Tehlikeli Madde Entegre Yönetimi
 • ADR Danışmanlık Hizmeti
 • IMDG – Code Danışmanlık Hizmeti
 • RID  Danışmanlık Hizmeti
 • Sistem Kurulumu
 • TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) Alımı
 • TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) Görevlendirilmesi
 • Dökümantasyon
  • GBF (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması
  • PKD (Patlamadan Koruma Dokümanı) Hazırlanması
  • Güvenlik Planı Hazırlanması
  • Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması
  • TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) Muafiyet Raporu
  • ADR Kaza Raporu
  • Yıllık Faaliyet Raporu
 • Saha Ziyaretleri
 • Etiket / Levha / Turuncu Plaka Temini
 • Teçhizat Temini
 • ADR Çantası Oluşturma
 • ADR Eğitim Hizmetleri
  • ADR Genel Bilinçlendirme Eğitimi
  • ADR Göreve Özgü Eğitimi
  • ADR Emniyet Eğitimi