ADR NEDİR? ADR BELGESİ NEDİR? ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) , tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınamasını sağlayan bir yönergedir, Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın…

Araştırmalar, iş kazalarıın yüzde 96-98’inin çalışanların güvenli olmayan davranışları nedeni ile meydana geldiğini göstermektedir. Geriye kalan küçük miktar ise çalışma ortamı kaynaklı nedenler ve doğal afetlerden dolayı meydana gelmektedir. O halde, iş yerinizde kazaları ortadan kaldırmak ya da azaltmak istiyorsanız, hangi alana daha çok odaklanırsınız? İş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek, kaza ve meslek hastalıklarını…

Martı TMGDK - Tüm hakları saklıdır.

Martı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu

        

English