Teklif Formu

Firmanıza uygun teklifi verebilmemiz için ekteki bilgi formunu doldurup kurumumuza iletiniz ya da bizi aramanız halinde ekli teklif hazırlama formunu birlikte dolduralım.

Teklif Formunu İndirin

Neden Martı TMGDK

Martı TMGDK’yı neden tercih etmelisiniz? Avantajları neler?

Ayrıntılar

Hizmet Verdiğimiz Bölgeler

İSTANBUL, BURSA

SİVAS, İZMİR

Tümü

İletişim

0850 305 0636

Tüm Türkiye’den tek numara!

Hizmetlerimiz

TMGD Hizmeti

ADR – IMDG Code Rid Danışmanlığı Hizmeti

Maddenin yüklenmesinden teslim edildiği ana kadar tüm sürece ve sürece dahil personele ilişkin şartlar içeren ADR hükümlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimler profesyonel ekipler tarafından verilmektedir.

Analiz-Raporlama

TMGD kapsamına giren tüm ürünlerin analiz ve raporlama işlemi

Tehlikeli Madde entegre yönetim sistemi kurulması ve sistemin hayata geçirilmesi
Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planları
Tehlike analizleri
Raporlamalar

Yasal Mevzuatlar

Tüm yasal gerekliliklerin takibi

Yasal gerekliliklerin takibi
Tehlikeli maddeler ile ilgili muafiyet ve özel izin verilecek haller
Trafikte araçlar İçin İzlenecek güzergâhlar ve park yerleri/park etme kuralları
Tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar

Bilgi & Duyurular

  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kime Denir?

    Tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak, yetkilendirilen gerçek kişiyi ifade eder.

  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kime Hizmet Verir?

    Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerine hizmet verirler. Ayrıca, miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelere de hizmet verirler.

  • ADR Nedir?

    ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) , tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınamasını sağlayan bir yönergedir, Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler.